Jeremy Harris

Jeremy Harris

Փաստաբան։ Թույլատրվել է փաստաբանի գործունեություն իրակացնել 1986 թվականին։ Աշխատում է Brian Harris & Co.ի հետ։ Վեճերի և գրասենյակի աշխատողների կողմից կատարված հանցագործությունների մասնագետ։ Աշխատանքային և ընդհանուր առևտրական։

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ: 01225 866563

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ: +44 1225 866563

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ: Law@mccloylegal.com