McCloy Legal-ը անգլիացի փաստաբաններից կազմված

գրասենյակ է, որը միավորել է ավանդույթը և տեխնոլոգիան

մատակարելու համար բազմակի իրավաբանական ծառայություններ,

որը մատչելի է ազգային և միջազգային մակարդակով հաճախորդների համար