Brian Harris

Brian Harris

Փաստաբան։ Խորհրդատու։ Թույլատրվել է փաստաբանի գործունեություն իրակացնել 1971 թվականին։ Աշխատում է Brian Harris & Co. ի հետ, առևտրական և միջազգային հարկային պլանավորման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ։

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ: 01225 866563

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ: +44 1225 866563

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ: Law@mccloylegal.com