Covid-19 Business Update

In response to the ongoing Covid-19 situation our business remains open and we have remote working operations in place. To mitigate disruption we ask for correspondence by email instead of hard copy mail. We continue to have appointments by telephone instead of in person. If you are delivering documents to our office please our post box instead of entering reception.

We continue to welcome usual legal enquiries by telephone and email

Ընտանեական գրասենյակ

Ընտանեական գրասենյակ

Յուրահատուկ և բազմակողմանի ծառայություններ հաճախորդների և նրանց ընտանիքների համար, որոնք պահանջում են մասնավոր հաճախորդների աշխատանքների բազմազան ճուղերը և ընտանեական մի գրասենյակի ավանդական նպաստները պարունակող շարունակական ծառայությունները, որոնց շարքում են հետևյալներ․

• Կտակի պատրաստում
• Գույքի պլանավորում
• Տարեկան հարկի ներկայացում

• Գույք և նրա հետ կապված հարցերը
• Արտոնեություն
• Ղեկավարություն և գործադիր ծառայություններ

Որոնք ներկայացվում են այն փաստաբանի միջոցով, որը մատչելի է առաջին կապի հաստատման պահից և ուղղակի կապի հաստատման ժամանակ որի հետ կստեղծեք երկարատև մասնագիտական հարաբերություններ։

Մեզ հետ կապվեք