Առևտրական գույք

Գույք

Առևտրական գույք

Ձեռնարկվում են բոլոր տեսակի առևտրական փոխադրումներ։ Վաճառում և գնում։ Համատեղ ձեռնարկություն և դրա հետ կապված հարցեր։ Բիզնեսի վարձակալություն։ Տանտեր և վարձակալ։

Մեզ հետ կապվեք
Բնակելի գույք

Բնակելի գույք

Ձեռնարկվում են բոլոր տեսակի բնակելի գույքի փոխադրումներ։ Վաճառում և գնում։ Բարելավվում, ձեռք բերում և վաճաոք։ Տանտեր և վարձակալ։ Գույքը առանց վաճառքի ընդմիշտ տիրելու բացարձակ իրավունքի մասին ընտրություն։ Վարձակալության երկարաձգում ։ Անձնական կապիտալի համար վճարվող հարկ (CGT – Capital Gains Tax), ժառանգության հարկ (IHT – Inheritance Tax), և կնիքի տուրք (SDLT – Stamp Duty Land Tax) հաշվարկում և մեղմացում։

Մեզ հետ կապվեք
Տանտեր և վարձակալ

Տանտեր և վարձակալ

Ձեռնարկվում են բոլոր տեսակի բնակելի գույքի փոխադրումներ։ Հավաքական քվեարկության իրավունք։ Գույքի տիրելու իրավունքի ձեռքբերում։ Վարձակալության երկարաձգում։ Կառավարման իրավունք։ Ծառայությունների վճարելու հետ կապած վեճեր։

Մեզ հետ կապվեք
Առևտրային վարձակալություն

Առևտրային վարձակալություն

Վարձակալության նորոգում համաձայն 1954 թվականի տանտիրոջ և վարձակալի օրենքի։ Խարխլվածություն։ Վարձի ուշացում։ Սեփականության կապվող պահանջներ։ իրավունքից զրկելը։

Մեզ հետ կապվեք