Graham McCloy

Graham McCloy

Փաստաբան, բաժնետեր, թույլատրվել է փաստաբանի գործունեություն իրակացնել 1993 թվականին։ Ունի լայն փորձառություն բնակելի և առևտրական գույքերի գործարքի վերաբերյալ։ Նախաձեռնել է աշխատանքներ բարելավելու կանաչ դաշտերի կառուցման և տնօրինման կապվող աշխատանքում։

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ: 01225 866563

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ: +44 1225 866563

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ: graham@mccloylegal.com