Annette Goody

Annette Goody

Ավարտել է հաշվապահական տեխնիկական ընկերության բաժինը 2009 թվականին։ Զբաղվում է ֆինանասների կառավարման պետական պաշտոնիայի գործով։ Գրասենյակի ղեկավար անդամ։ Գնում, ֆինանսների և փաստաբանների ստուգող լիազորության օրենքների մասնագետ։

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ: 01225 866563

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ: +44 1225 866563

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ: accounts@mccloylegal.com