Մեր անձնակազմը

Բոլոր աշխատանքները ձեռնարկվում են փորձառու փաստաբանների և արտոնագրված իրավաբանական գործադիր անձնավորությունների կողմից։

Patrick McCloy

Patrick McCloy

ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Christine King

Christine King

ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Sandra Carleton

Sandra Carleton

ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Jo Clements

Jo Clements

ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Conleth Fernandes

Conleth Fernandes

ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Alex Saunders

Alex Saunders

ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Annette Goody

Annette Goody

ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Melissa McCloy

Melissa McCloy

ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Matthew McCloy

Matthew McCloy

ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Brian Harris

Brian Harris

ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Jeremy Harris

Jeremy Harris

ՏՎՅԱԼՆԵՐ